höga trakter

En framhov efter 2 månader av min hovortopedisk behandling. Intressant hur mycket kronmarginalens förlopp kunde normaliseras. Visserligen har fångkänslorna kommit från de långa hovarna. Balansen kommer tillbaka, yepp!