Til hesteeiere: hovpleie og koronavirus

Til hesteeiere: hovpleie og koronavirus

I en krevende tid med koronavirus, ønsker jeg i så stor grad som mulig å ta vare på høvene til hestene deres som vanlig. Riktig hovpleie er avgjørende for god dyrevelferd, og for å få gjort jobben vår trygt og sikkert ber jeg om at hesteeiere tilrettelegger så godt det lar seg gjøre.

Snakk med mig i god tid om hvordan du kan tilrettelegge for å minimere risiko for smitte. Følg råd og pålegg fra myndighetene, og gi beskjed dersom du, eller noen andre på stallen, er syk, smittet eller i karantene. Det samme kan du forvente av mig.

Noen generelle råd er:

  • Færrest mulig folk i stallen, stallen kan gjerne være tom. Hvis du må være der – hold avstand til arbeidsplassen både rundt hesten og bilen til hovslageren.
  • Ta inn hesten i god tid før hovslageren kommer, og ta evt av utedekken. Dette reduserer antallet steder hovslageren må berøre.
  • Vask og desinfiser dørhåndtak, boksdører og annet som hovslageren må berøre for å sko hesten.
  • Sørg for at det finnes varmt vann, flytende håndsåpe og tørkepapir tilgjengelig for hovslageren.

Takk for samarbeidet! Jeg ønsker å holde flest mulig i jobb gjennom denne tiden, og din innsats er viktig!