Language switcher

Price List

För att hjälpa mig att göra ett så bra arbete som möjligt kan du tänka på följande:
– Informera mig om hästen, önskemål, har den några skador eller sjukdomar, ras, ålder etc.
– Plant och rent golv
– Bra belysning
– Torrt och dragfritt
– En torr och ren häst
– En lugn miljö som inte stressar hästen

Vid smitta var noga med att informera i god tid så jag kan planera in ditt besök sist på dagen/veckan.

Hovvårdspriserna avser kostnad per häst och tillfälle. Alla priser är inklusive moms, om inte annat anges.

förstagångsverkning
Inför första verkningen görs ett omfattande dokumentationsarbete. Jag fotar hästen och alla hovarna, fyller i journalpapper om sjukdomshistorik och levnadsförhållanden med mera. Jag informerar om verkningen och reder ut eventuella frågetecken. Räkna därför med att första verkningstillfället tar längre tid än en standardverkning. Efter första verkningstillfället följer jag upp i komplicerade fall med ett återbesök inom överenskomen tid, annars rekommenderar jag en standardverkning med 4-6 veckors mellanrum. Om verkningsintervallet hos en befintlig kund kraftigt överstiger rekommenderad tid förbehåller jag mig rätten att ta ut förstagångspris, på grund av merarbetet det innebär.

Pris: 800:- SEK

standardverkning
En standardverkning görs med 4-6 veckors mellanrum, beroende på individ. Hästar under rehabilitering eller korrigering kan kräva tätare intervall. Dokumentation för journalföring görs regelbundet. En standardverkning tar ca 45min-1 timme per häst om den verkas tillräckligt ofta och sköts bra. Om hästen är väldigt ouppfostrad eller rädd och det av den anledningen tar längre tid debiteras timtid utöver ordinarie pris för en verkning. Detsamma gäller om ägaren låter det gå längre tid än vad som rekommenderats mellan verkningar och på så vis ger mig som hovvårdare extra mycket jobb.
Pris: 550:- SEK

återbesök
Efter första verkningen samt vid rehabiliteringar kan det krävas täta återbesök för att se till så att allt är som det ska och att rehabilitering går så smidigt som möjligt. Detta informerar jag om i förväg och gör upp en plan tillsammans med hästägaren.
Pris: 350:- SEK

avskoning
Från skor till barfota… Så tillräckligt hovväggen för mitt arbete existerar, bör den sista montering utnämningen tillbaka minst sex veckor.
Pris: 50:- SEK /sko

tilläggskostnader
Vid verkningar som jag bedömer som extra krävande förbehåller jag mig rätten att ta ut en extra avgift. Detta informeras om i förväg. Krävande omständigheter är till exempel: verkning på olämpligt underlag utan skydd från väder och vind, verkning av tunga hästar (stora kallblod) eller verkning av väldigt ouppfostrade hästar. Dessa omständigheter innebär ökad risk och högre slitage på verktygen, därav det högre priset.
Pris utöver verkning: 300:- SEK
Om jag bedömer att det behövs två personer för att utföra arbetet kommer jag att ta ut dubbel taxa. Även detta görs upp i förväg med hästägaren.

milersättning
Jag verkar hovar för barfotagång på alla slags hästar – från minis till stora kallblod, och från föl till pensionerade hästar. Jag jobbar både i Jämtland, Härjedalen samt Trøndelag med Hallen (SE) eller Hauka (NO) som utgångspunkt, men jag gör också längre resor efter överenskommelse. Reseersättningen räknas per mil med eget fordon. Vid andra transportsätt gäller ersättning för faktiska utlägg enligt kvitto. Milersättning delas upp mellan kund i samma stall/område.
Pris: 60:- SEK /mil

rehabiliteringsplatser
Till konvalescenthästar eller hästar med intensivvård hovsjukdomar. Lösdrift eller stor box med stora fina hagar. Det finns fantastiska ridvägar, en roundpen och en ridbana på gården. I priset ingår helinackordering, kraftfoder, grovfoder och alla hovortopediska verkningar
Pris: 5000:- SEK / månad plus materialkostnader (för komplexa föreningar och läkemedel)

Betalning
För förstagångskunder betalas verkning kontant på plats. Det går också bra att använda sig av Swish-överföring via mobilen (då behöver du bara ladda ner mobil-appen först).
Betalning på faktura kan ordnas för återkommande kunder. Dröjsmålsränta debiteras med 18,00 %.

Jag är registrerad för FA-skatt och moms och jag är ansvarsförsäkrad!

Välkommen att boka en tid för din häst!