Hovakuten förstagångsverkning

800,00 kr

Description

Inför första verkningen görs ett omfattande dokumentationsarbete. Jag fotar hästen och alla hovarna, fyller i journalpapper om sjukdomshistorik och levnadsförhållanden med mera. Jag informerar om verkningen och reder ut eventuella frågetecken. Räkna därför med att första verkningstillfället tar längre tid än en standardverkning. Efter första verkningstillfället följer jag upp med ett återbesök inom överenskommen tid. Om verkningsintervallet hos en befintlig kund kraftigt överstiger rekommenderad tid förbehåller jag mig rätten att ta ut förstagångspris, på grund av merarbetet det innebär. Reskostnader tillkommer. Välkommen att boka en tid för din häst!