Hovakuten standardverkning

650,00 kr

Description

En standardverkning görs med 4-6 veckors mellanrum, beroende på individ. Hästar under rehabilitering eller korrigering kan kräva tätare intervall. Dokumentation för journalföring görs regelbundet. En standardverkning tar ca 45min-1 timme per häst om den verkas tillräckligt ofta och sköts bra. Om hästen är väldigt ouppfostrad eller rädd och det av den anledningen tar längre tid debiteras timtid utöver ordinarie pris för en verkning. Detsamma gäller om ägaren låter det gå längre tid än vad som rekommenderats mellan verkningar och på så vis ger mig som hovvårdare extra mycket jobb. Reskostnader tillkommer. Välkommen att boka en tid för din häst!