Hovakuten milersättning

60,00 kr

Description

Jag verkar hovar för barfotagång på alla slags hästar – från minis till stora kallblod, och från föl till pensionerade hästar. Jag jobbar både i Jämtland, Härjedalen samt Trøndelag med Vällviken (SE) eller Hauka (NO) som utgångspunkt, men jag gör också längre resor efter överenskommelse. Reseersättningen räknas per mil med eget fordon. Vid andra transportsätt gäller ersättning för faktiska utlägg enligt kvitto. Milersättning delas upp mellan kund i samma stall/område.